Privacy Policy

PRIVACY POLICY

 

Tennisvereniging TV De Haambrink verzamelt uw gegevens alleen voor de administratie van de vereniging.

 

Verwerking van  persoonsgegevens

Het lidmaatschap wordt overeengekomen middels het invullen van een document (digitaal of papier) en wordt digitaal opgeslagen. Behalve naam en voorletters, adres, telefoon, e-mail adres en geboorte datum wordt ook de roepnaam, de speelsterkte, het bondsnummer, het geslacht en een gezichtsfoto opgeslagen.

Doel van de verwerking

Verwerking wordt gedaan door de ledenadministratie voor contributie en lesgeld heffing, voor informatieverstrekking en voor uitnodigingen voor toernooien en algemene ledenvergaderingen.

Verstrekking aan derden

De ledenadministratie verstrekt de persoonsinformatie alleen aan de KNLTB voor het KNLTB lidmaatschap met uitzondering van het rekeningnummer.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden na opzegging maximaal 2 jaar bewaard met uitzondering van de betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, rekeningnummer en bedrag). Deze worden door de penningmeester gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Beveiliging

De medewerkers zijn vrijwilligers, onbezoldigd en lid van de vereniging. Ze worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering met betrekking tot het bestuur. De ledenadministrateur, vertegenwoordigers van de technische commissie, de jeugd commissie en PR & Sponsoring zijn uit de leden gevraagd en de functie wordt vastgelegd bij de KNLTB. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de ledenadministratie en zijn opgeslagen op een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde computer met beveiligde software.

Een beveiligde back-up wordt regelmatig gemaakt.

De website beheerder krijgt gedeeltelijke persoonsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van het bestuur, vertegenwoordigers van de technische commissie, de jeugd commissie, ledencommunicatie, PR & Sponsoring en de ledenadministrateur ten behoeve van de website. 

Uw rechten

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of onze privacy policy kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 21448430

Adres

Almeloseweg 211F
7614 LA Mariaparochie

KVK-nummer

40075339